O projektu

ZRUŠENÁ ZASTÁVKA


Nyní přišel čas předvést vám celou zastávku trošku jinak než dosud. Tak jako opravdovou železniční budovu s historií, kde se dříve scházeli cestující, aby odjeli nebo přijeli vlakem za prací, za svými láskami, za příběhy svých životů. Loučili se a vítali, vyprovázeli své blízké, plakali, smáli se nebo jen tak nádražím procházeli.

Na to vše chceme navázat, zastávka bude žít jen tím, když se tam budou i nadále scházet lidé, kteří sice nyní nikam necestují, ale jsou stejně naladění, hledají netradiční zážitky, pohodu, železniční minulost a přátele.

DSC_3678
 

Zahájení provozu na trati Rakouské severozápadní dráhy (Österreichische Nordwestbahn, firemní značka ÖNWB) v úseku Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ


ÖNWB zřídila zastávku při severním ústí litoměřického tunelu poblíž strážního domku č. 294, rozšířeného provizorními dřevěnými přístavbami kanceláří a čekáren. Výhodná poloha zastávky vůči centru města měla za následek tak prudký nárůst osobní frekvence, že v roce 1895 musela dráha provizorium nahradit výpravní budovou v podobě pozdně klasicistního zámečku


V padesátých letech 20. století se státní železniční správa rozhodla jednokolejný tunelový úsek opustit a nahradit dvoukolejnou přeložkou vedenou blíže k Labi. Zastávka u severního ústí tunelu byla po zprovoznění nové zastávky v roce 1960 zrušena.

Budova zůstala v majetku Českých drah a postupně se tu budovaly kanceláře a byty, nástupiště bylo obezděno. Sídlily tu různé provozní jednotky Českých drah – Traťová distance, Sdělovací a zabezpečovací distance a až na závěr budovu opouštělo SŽDC Ústí nad Labem.


V březnu 2013 se o prodeji budovy dozvěděl nynější majitel. Od té doby je budova zrušené zastávky v soukromých rukou. Byla rozdělena do tří částí, na část bytovou, část pronajatou firmě Norská móda a část kavárny Káva s párou. Kavárna byla vybudována ve snaze co nejvíce se přiblížit zachovalým dobovým fotografiím, kterých bohužel mnoho není. Součástí kavárny je i salonek Franze Křepka (bývalý starosta Litoměřic) a společenský sál, bývalá nádražní restaurace. Část zazděných sloupů původního nástupiště byla vyňata, restaurována a je použita na předzahrádku kavárny.
V červnu 2013 byla zatopena spodní část budovy při záplavách.


Před budovu nakolejena mašinka – lokomotiva Krauss München z roku 1897


Zahájen provoz kavárny Káva s párou


Zprovozněna Zahradní železnice s dominantami Litoměřic


Založen spolek Zrušená zastávka